Jak správně brzdit?

Brzdy jsou při jízdě autem stěžejní a mohou zachraňovat životy. Jak se ale pozná, že brzdíte správně a netrápíte zbytečně své auto? Hlavním kritériem je umět využít celý brzdný systém, pochopit tedy nejen celou trakci, ale také přesun váhy vozu v okamžiku, kdy brzdíte. Pamatujte na to, že intenzivní brzdění se musí praktikovat pouze v případě, že kola jsou rovně, v jiném případě byste nad vozem kompletně ztratili kontrolu, což by mohlo vést k velmi závažným následků, které by muselo řešit až povinné ručení nebo jiné pojištění. Základem pro dobré využívání brzd je znát své vozidlo a cítit, jak se jeho váha přenáší. Pak lze snadno rozpoznat, kdy začít plynule stlačovat brzdový pedál

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Povinná výbava vozidla

Povinná výbava je ustanovena zákonem. Proto ji čas od času zkontrolujte, abyste předešli případné pokutě a komplikacím, kdyby vás potkala klasická silniční kontrola. Pokud pomineme platný řidičský doklad nebo uzavřené povinné ručení, jsou tu i věci, co by v autě neměly chybět, ať se nám to líbí, nebo ne. Vyhláška 341/2002 Sb. tak ukládá, že v autě musí být elektrické pojistky, co přísluší k typu instalace, kterou ve vozidle máte, náhradní žárovky, vždy jeden kus od všech druhů, co vozidlo používá pro vnější osvětlení a jsou tedy nezbytné pro bezpečnou a nikoho neohrožující jízdu, dále samozřejmě nářadí, se kterým můžete všechny zmiňované součástky vyměnit, aniž byste s tím měli nějaký problém. Nezapomeňte také na příruční zvedák, klíč na šrouby u kola, náhradní kolo a reflexní vestu, bez níž byste v případě poruchy či jiného defektu neměli vylézt z vozidla. Dále do povinné výbavy patří i výstražný trojúhelník a autolékárnička, jejž obsah je od roku 2011 upraven dle nových směrnic. Občas si tuto výbavu zkontrolujte, může se stát, že se nějaké její součásti ztratí nebo rozbijí, což by bylo v případě, kdy je budete potřebovat, velmi nepříjemné, protože nejen že by vám scházely, ale také by mohly přijít sankce.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Jak správně skladovat pneu

Pokud patříte k těm řidičům, co si pneumatiky na svém vozidle přezouvají sami a sami si je také uskladňují, musíte dbát na určité zásady, díky kterým se uskladněné pneumatiky nepoškodí a nijak nezničí. V prvotní fázi byste měli vybrat vhodné místo, které by mělo být suché, tmavé a takové, co jde větrat a není tam příliš vysoká teplota, která pneumatikám nesvědčí. Pamatujte na to, že největším nepřítelem pneumatik jsou sluneční paprsky a horko. Pokud ukládáte pneu na discích a nenatlakované, vždy je dejte tak, aby byly na sobě naplocho. V opačném případě, kdy chcete uskladnit pneu na discích, co jsou natlakované, tak je také lze dát na sebe stejným způsobem, ale maximálně čtyři kusy, na něž už se nesmí nic dalšího položit, aby nedošlo k propadu pneumatik apod. Nejlepší způsob však představuje takový, kdy pneumatiky za disky pověsíte. Tím nedochází k žádnému tlaku na jednotlivé pneu a riziko poškození je naprosto eliminováno. Také je třeba občasně pneumatiky přeskládat a zkontrolovat, i nepatrná známka poškození může totiž vést k naprostému zničení a pneumatika již nebude moci být více používána, což by byla opravdu velká škoda vzhledem k tomu, v jakých cenových relacích se kvalitní pneumatiky dnes pohybují.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Závažné přestupky ohodnocené 7 body

Bodový systém řidičů umožňuje hodnotit jednotlivé přestupky spáchané řidičem body, kterých má každý řidič možnost nasbírat jen 12, poté mu bude odebrán řidičský průkaz. Existují však velmi závažné prohřešky, za které řidič obdrží 7 bodů, vysokou pokutu a bude mu zakázáno řízení. K těmto přestupkům se řadí řízení bez řidičského průkazu, řízení pod vlivem návykové látky, odmítnutí podrobit se dechové zkoušce, odmítnutí řidiče podrobit se lékařskému vyšetření poté, co byl dechovou zkouškou zaznamenán alkohol u řidiče, odmítnutí řidiče podrobit se lékařské prohlídce při podezření na požití drog před jízdou, způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení či těžkému ublížení na zdraví, způsobení nehody, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě, co převyšuje částku 100 000 Kč. Za všechny tyto přestupky je také vyměřována pokuta, která může dosáhnout výše 50 000 Kč. Jezděte bezpečně a neohrožujte zdraví vaše ani jiných účastníků provozu, to je to nejlepší pojištění, co si můžete sami pořídit.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Bodový systém – jak navrátit čisté konto?

Možná jste v situaci, kdy víte, že na vaše bodové konto přibyly nějaké ty body za přestupek či přestupky. Pokud přemýšlíte nad tím, jak zase dosáhnout čistého štítu v tomto případě, můžete si být jisti tím, že existují dva způsoby, a to čekat, nebo se aktivně činit. Druhá možnost je rozhodně lepší volbou, je takovým pojištěním, že vše bude vyřešeno značně rychleji. Tou možností jsou konkrétně kurzy bezpečné jízdy. Pokud je úspěšně a svědomitě absolvujete, pak se vám body postupně odečtou. V současné době můžete tyto kurzy absolvovat na jediném místě, a to ve městě Most, kde se nachází právě Centrum bezpečné jízdy. První variantou, co byla zmíněna, je čekání. Přesněji čekání, během kterého se budete na silnici chovat skutečně předpisově. Po určité době bez přestupku se taktéž začnou body odečítat. Pokud budete jezdit rok bez přestupku, pak se vám odečtou 4 body, za následující rok další 4 body. Po uplynutí 3 let, kdy jste se nedopustili žádného přestupku, budou vymazány všechny zbývající body. Základním a nejlepším pravidlem ale zůstává prevence, kdy toto nebudete muset díky stylu jízdy vůbec řešit.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Nejčastější příčiny nehod v České republice

Dá se říci, že každý den se u nás stane nějaká nehoda. Jsou takové, jejichž následky vyřeší povinné ručení a další pojištění, ale jsou i takové, které se změní v tragédii. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod v České republice? Statistiky, které operují s čísly za rok 2010, uvádějí, že nejvíce nehod má na svědomí nepřiměřená rychlost. Spěchat se opravdu nevyplatí, je totiž možné, že díky rychlé jízdě už nikdy nikam nedojedete, myslete na to, než usednete za volant a ujasněte si priority. Další častou příčinou je pak nesprávný způsob předjíždění. Pokud nemáte bezpečný výhled a nacházíte se v úseku, který neznáte, je tou lepší variantou nepředjíždět a zbytečně tak neriskovat. Třetí místo v tomto smutném žebříčku zaujalo nedání přednosti v jízdě. Možná jste se s tímto problémem už někdy setkali a třeba jste i vy byli tím, co nedal přednost v jízdě, sami jste si tak mohli bez následků vyzkoušet, že mnohdy stačí opravdu malé zamyšlení, kvůli kterému přehlédnete značku či přijíždějící vozidlo. Soustřeďte se na jízdu a mějte zcela pod kontrolu pohyb vašeho vozidla, nemáte totiž v rukou jen osud vašeho plechového miláčka, ale zejména ten váš a všech lidí, co zrovna vezete. Mnohdy o těchto osudech rozhodují skutečně zlomky vteřin, co se bohužel nedají vrátit zpět.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

Pokud víte, že nějakou dobu autem jezdit nechcete, nebudete či prostě nemůžete, je zbytečné platit za něj pravidelné poplatky jako je povinné ručení apod. Proto lze využít úkonu, co se nazývá dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel. Může o to požádat vlastník či provozovatel vozidla, avšak doba vyřazení nesmí přesáhnout období 12ti po sobě jdoucích měsíců. I když v některých případech lze zažádat o výjimku a prodloužit tuto lhůtu ještě o 6 dalších měsíců. Budete k tomu potřebovat několik dokladů, a to občanský průkaz, technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla a dvě tabulky registrační značky. Na příslušném obecním nebo městském úřadě by vše mělo být vyřízeno na počkání, pokud se však jedná o komplikovanou situaci, může být celé řízení prodlouženo až na 30 kalendářních dní. Platí se samozřejmě poplatek za dočasné vyřazení vozidla, a to poměrně symbolických 100 Kč.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Délka dráhy zastavení vozidla při různých rychlostech jízdy

Mnozí řidiči se již ocitli v situaci, kdy museli náhle a prudce brzdit. Jestliže výsledkem takového počínání byly jen pomačkané plechy, které smaže povinné ručení nebo havarijní pojištění, je možné mluvit o štěstí. Někdy však štěstí není na tom pravém místě a mohou přijít na řadu i zranění a úrazy. Možná si myslíte, že vaše reflexy jsou dobré a v případě nebezpečí či krize umíte reagovat okamžitě, nicméně to, jak bude dráha pro zastavení vozidla dlouhá, ovlivňují dva faktory, a to reakční dráha a vlastní brzdná dráha. Reakční dráha představuje tu dráhu, kterou řidič ještě stačí ujet od okamžiku, kdy pozná, že nastala nestandardní situace. Po ní nastává brzdná dráha, kdy již řidič počal konat – brzdit. Pokud bereme v potaz suchou silnici, pak při rychlosti 50 km/hod. je celkový součet obou typů drah v průměru 28 m, při rychlosti 60 km/hod. je to 37 m a při rychlosti 80 km/hod. pak celých 57 m. Nyní si představte, jak dlouhou ještě auto pojede, když pojedete více jak 80 km/hod. Netřeba připomínat, že je tedy důležité skutečně předvídat a svou jízdu uzpůsobit podmínkám, které v tu chvíli panují.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Jak funguje bodový systém?

Mnozí řidiči z něho mají strach, jiní o něm pořádně ani nevědí. Řeč je o bodovém systému, na jehož základě probíhá sankciování za případné přestupky. Jeho znalost je důležitá pro každého řidiče třeba jako uzavřené povinné ručení. Maximální počet bodů, které lze za nesprávnou jízdu obdržet, je 12. Přičítají se od 1 bodu do 7 dle závažnosti spáchaného přestupku, jestli jich spácháte více, bude vám přičten počet bodů, který náleží k nejzávažnějšímu z nich. Body jsou vám za jednotlivé přestupky postupně načítány, v případě, že dosáhnete magické hranice 12, můžete se začít loučit se svým řidičským průkazem. O jeho navrácení budete moci zažádat až po roce po tom, co vám byl odebrán, navíc si na vlastní náklady budete muset zajistit přezkoušení v autoškole.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Při řízení vozidla může přijít vteřina zaváhání, jehož výsledkem budou přinejmenším pomačkané plechy. O ty se však následně postará povinné ručení nebo pojištění, takže není potřeba kvůli škodě na autě propadat panice. Horší je případ, kdy utrpěla nejen vozidla, ale došlo ke zranění. Abyste věděli, jak v takových chvílích postupovat, je v nové autolékárničce leták s instrukcemi. Výběr toho nejdůležitějšího přináší následující řádky. Zajištění místa nehody předpokládá, že zastavíte nejméně 50 metrů za havarovaným vozidlem, rozsvítíte výstražná světla, obléknete si výstražnou vestu a neopomenete umístit výstražný trojúhelník. Při všech těchto základních úkonech je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na své zdraví. Jestliže budete muset přímo zachraňovat zraněného, tak v případě silného krvácení, zastavíte toto krvácení buď tlakovým obvazem, nebo vložením prstů do rány. Dýchací cesty lze šetrně uvolnit záklonem hlavy, uvolněním horních cest dýchacích a předsunutím dolní čelisti. To vše samozřejmě s největší opatrností, abyste zraněnému nezpůsobili zbytečné další komplikace. Při volání na linku 112 či 155 je třeba jasně popsat, co se stalo, kde se to stalo, jaké jsou následky, kolik je zraněných, jejich pohlaví a přibližný věk. Nezapomeňte na zřetelné sdělení vašeho jména a telefonního čísla, kam se vám mohou záchranné složky zpět dovolat. Nebojte se pomoci, nikdy nevíte, kdy se takto bude rozhodovat někdo jiný nad vámi, i když nejlepším řešením je samozřejmě takové, aby se nehodám co nejvíce předcházelo.

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.

Nástin zásad, které se vyplatí dodržovat při cestě do zahraničí

Možná vás čeká služební cesta do zahraničí, nebo se tam chystáte na dovolenou. V obou případech zamýšlíte vycestovat autem, tento článek vám přiblíží informace z deseti zásad, které připravilo Ministerstvo zahraničních věcí jako prevenci před možnými zbytečnými komplikacemi. Tento komplexní soubor doporučení shrnuje poznatky mnohých řidičů, kteří se za hranicemi dostali do obtíží, na jejich základě pak vzniklo toto, svým způsobem, varování, které seznamuje všechny řidiče s tím, jaké důsledky může přinést jejich chování. Základem přípravy na zahraniční cestu je vyhledání informací o cílové zemi, ale i o státech, kterými budete třeba jen projíždět. Dopravní pravidla se mohou v rozdílných krajích lišit, avšak tak jako u nás – neznalost zákona neomlouvá. Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny doklady od auta v naprostém pořádku. To se netýká pouze řidičského oprávnění, důležité je samozřejmě platné povinné ručení a popřípadě též havarijní pojištění či jiný druh pojištění vozidel, které lze uzavřít. Jestliže hodláte navštívit zemi, ve které zrovna panují neobvyklé podmínky, například politická situace apod., je doporučeno vycestovat ve více lidech, minimálně čtyřech. Pokud však musíte cestovat sami, určitě seznamte vybranou osobu v České republice s trasou a cílem vaší cesty a stanovte si termíny, ve kterých se té osobě ozvete. Důrazně dbejte na bezpečnost nejen svou, ale stylem své jízdy i na ostatní, které na silnici potkáte. Když už se do problémů dostanete, neprodleně vyhledejte zastupitelský úřad České republiky, který vám ve věci notně pomůže. V neposlední řadě je důležité mít na paměti celní předpisy a důsledně je dodržovat a zbytečně tak neriskovat vysokou pokutu, která by vám mohla dobré dojmy z cesty do zahraničí zbytečně zkazit. A to nejdůležitější na závěr – vraťte se v pořádku domů!

Posted in Bezpečnost at Únor 25th, 2011. No Comments.