Délka dráhy zastavení vozidla při různých rychlostech jízdy

Mnozí řidiči se již ocitli v situaci, kdy museli náhle a prudce brzdit. Jestliže výsledkem takového počínání byly jen pomačkané plechy, které smaže povinné ručení nebo havarijní pojištění, je možné mluvit o štěstí. Někdy však štěstí není na tom pravém místě a mohou přijít na řadu i zranění a úrazy. Možná si myslíte, že vaše reflexy jsou dobré a v případě nebezpečí či krize umíte reagovat okamžitě, nicméně to, jak bude dráha pro zastavení vozidla dlouhá, ovlivňují dva faktory, a to reakční dráha a vlastní brzdná dráha. Reakční dráha představuje tu dráhu, kterou řidič ještě stačí ujet od okamžiku, kdy pozná, že nastala nestandardní situace. Po ní nastává brzdná dráha, kdy již řidič počal konat – brzdit. Pokud bereme v potaz suchou silnici, pak při rychlosti 50 km/hod. je celkový součet obou typů drah v průměru 28 m, při rychlosti 60 km/hod. je to 37 m a při rychlosti 80 km/hod. pak celých 57 m. Nyní si představte, jak dlouhou ještě auto pojede, když pojedete více jak 80 km/hod. Netřeba připomínat, že je tedy důležité skutečně předvídat a svou jízdu uzpůsobit podmínkám, které v tu chvíli panují.

Posted in Bezpečnost by admin at Únor 25th, 2011.

Comments are closed.