Nástin zásad, které se vyplatí dodržovat při cestě do zahraničí

Možná vás čeká služební cesta do zahraničí, nebo se tam chystáte na dovolenou. V obou případech zamýšlíte vycestovat autem, tento článek vám přiblíží informace z deseti zásad, které připravilo Ministerstvo zahraničních věcí jako prevenci před možnými zbytečnými komplikacemi. Tento komplexní soubor doporučení shrnuje poznatky mnohých řidičů, kteří se za hranicemi dostali do obtíží, na jejich základě pak vzniklo toto, svým způsobem, varování, které seznamuje všechny řidiče s tím, jaké důsledky může přinést jejich chování. Základem přípravy na zahraniční cestu je vyhledání informací o cílové zemi, ale i o státech, kterými budete třeba jen projíždět. Dopravní pravidla se mohou v rozdílných krajích lišit, avšak tak jako u nás – neznalost zákona neomlouvá. Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny doklady od auta v naprostém pořádku. To se netýká pouze řidičského oprávnění, důležité je samozřejmě platné povinné ručení a popřípadě též havarijní pojištění či jiný druh pojištění vozidel, které lze uzavřít. Jestliže hodláte navštívit zemi, ve které zrovna panují neobvyklé podmínky, například politická situace apod., je doporučeno vycestovat ve více lidech, minimálně čtyřech. Pokud však musíte cestovat sami, určitě seznamte vybranou osobu v České republice s trasou a cílem vaší cesty a stanovte si termíny, ve kterých se té osobě ozvete. Důrazně dbejte na bezpečnost nejen svou, ale stylem své jízdy i na ostatní, které na silnici potkáte. Když už se do problémů dostanete, neprodleně vyhledejte zastupitelský úřad České republiky, který vám ve věci notně pomůže. V neposlední řadě je důležité mít na paměti celní předpisy a důsledně je dodržovat a zbytečně tak neriskovat vysokou pokutu, která by vám mohla dobré dojmy z cesty do zahraničí zbytečně zkazit. A to nejdůležitější na závěr – vraťte se v pořádku domů!

Posted in Bezpečnost by admin at Únor 25th, 2011.

Comments are closed.