Závažné přestupky ohodnocené 7 body

Bodový systém řidičů umožňuje hodnotit jednotlivé přestupky spáchané řidičem body, kterých má každý řidič možnost nasbírat jen 12, poté mu bude odebrán řidičský průkaz. Existují však velmi závažné prohřešky, za které řidič obdrží 7 bodů, vysokou pokutu a bude mu zakázáno řízení. K těmto přestupkům se řadí řízení bez řidičského průkazu, řízení pod vlivem návykové látky, odmítnutí podrobit se dechové zkoušce, odmítnutí řidiče podrobit se lékařskému vyšetření poté, co byl dechovou zkouškou zaznamenán alkohol u řidiče, odmítnutí řidiče podrobit se lékařské prohlídce při podezření na požití drog před jízdou, způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení či těžkému ublížení na zdraví, způsobení nehody, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě, co převyšuje částku 100 000 Kč. Za všechny tyto přestupky je také vyměřována pokuta, která může dosáhnout výše 50 000 Kč. Jezděte bezpečně a neohrožujte zdraví vaše ani jiných účastníků provozu, to je to nejlepší pojištění, co si můžete sami pořídit.

Posted in Bezpečnost by admin at Únor 25th, 2011.

Comments are closed.